21/09/2018 00:00
Xem với cỡ chữ

WB hỗ trợ Việt Nam đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký Thỏa thuận Khung đối tác thể hiện mong muốn hợp tác, nhằm hiện đại hóa và tăng cường hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác điều hành của Chính phủ.
Mục tiêu của Thỏa thuận Khung hợp tác này là hỗ trợ Văn phòng Chính phủ tăng cường các cơ chế thực hiện cải cách thủ tục hành chính và chính phủ điện tử, là những lĩnh vực chiến lược trọng tâm đã được xác định trong Báo cáo Việt Nam 2035. Theo đó, WB sẽ giúp Văn phòng Chính phủ thực hiện đổi mới thủ tục hành chính và triển khai chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018 - 2020.
“Đổi mới thủ tục hành chính và triển khai Chính phủ điện tử sẽ giúp nâng cao hiệu quả Chính phủ, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp”, ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam nhận định.
Ông Ousmane Dione cũng khẳng định: "WB cam kết hỗ trợ Văn phòng Chính phủ về mặt kỹ thuật, huy động thêm các nguồn lực khác và tận dụng kinh nghiệm của chính chúng tôi trong quá trình giúp các nước khác thực hiện đổi mới thể chế và xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới một nền kinh tế số”.
WB và Văn phòng Chính phủ đã phối hợp soạn thảo thỏa thuận khung về hợp tác chiến lược giữa hai bên, để bảo đảm các ưu tiên cải cách của Chính phủ về hoàn thiện các thủ tục, quy trình chính phủ điện tử đạt được kết quả đề ra.
Các lĩnh vực ưu tiên cải cách gồm: triển khai hệ thống chính phủ điện tử e-Cabinet – hướng tới tổ chức các cuộc họp Chính phủ không dùng giấy tờ; thiết lập cổng thông tin quốc gia về dịch vụ điện tử, bảo đảm khả năng liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ.
Theo thỏa thuận, WB sẽ hỗ trợ Văn phòng Chính phủ thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên, huy động các nguồn lực khác, cũng như tranh thủ kinh nghiệm quốc tế của WB và các tập quán tối ưu có được từ việc hỗ trợ chính phủ của nhiều nước khác trong xây dựng thể chế, chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số.
Hai bên đã cam kết chia sẻ kiến thức, ý tưởng, bài học kinh nghiệm và cùng thực hiện nghiên cứu, đánh giá và các hoạt động khác mà hai bên cùng quan tâm, nhằm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Hai bên cũng sẽ thu hút sự tham gia và hợp tác cùng các bên liên quan khác.
Trong quá trình thực hiện Khung đối tác vừa ký, hai bên sẽ huy động nguồn lực về con người, tài chính và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và trong nước trong từng lĩnh vực liên quan đến chính phủ điện tử, nội các điện tử, lấy ý kiến điện tử và dịch vụ điện tử./.
 
P Linh theo thoibaotaichinhvietnam.vn
 
Tìm theo ngày :