11/06/2018 09:08
Xem với cỡ chữ

Giải pháp hút vốn ngoại trên thị trường trái phiếu chính phủ

Thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam cần phải hấp dẫn hơn nữa vì những năm gần đây cho thấy thiếu sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã mua 1,5 nghìn tỷ đồng (65,9 triệu USD) trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp và 3 nghìn tỷ đồng (131,85 triệu USD) trên thị trường thứ cấp. Con số này là 20,8 nghìn tỷ đồng (914,16 triệu USD) và 12,6 nghìn tỷ đồng (553,77 triệu USD) vào năm 2016, 10,3 nghìn tỷ đồng và 20,5 nghìn tỷ đồng năm 2017….
Trong năm 2017, trên thị trường sơ cấp, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của các nhà đầu tư nước ngoài là khoảng 5,1%, con số này là 6,1% trên thị trường thứ cấp.
Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận sự thay đổi tích cực về sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong thị trường trái phiếu, từ 4,5% năm 2015 đã tăng lên 5% năm 2017.
Trong năm 2016 và 2017, lần đầu tiên Bộ Tài chính đã phát hành thành công khoảng 11.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 và 30 năm cho nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài. Điều này, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã quan tâm và có nhu cầu đầu tư dài hạn trên thị trường trái phiếu Chính phủ.
Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), các chỉ số kinh tế vĩ mô là những gì nhà đầu tư nước ngoài xem xét khi họ quyết định đổ tiền vào một quốc gia.
Đó là lý do tại sao Việt Nam cần một chính sách kinh tế vĩ mô ổn định và nhất quán, đặc biệt trong quản lý nợ công.
Đối với nhà đầu tư nước ngoài, rủi ro tỷ giá luôn là vấn đề. Cần phải cung cấp các công cụ giúp họ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép thực hiện hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ nhưng trong đối tượng được sử dụng công cụ này không có đối tượng là người không cư trú.
Bên cạnh đó, chính sách kinh tế vĩ mô về tỷ giá và quản lý vốn đầu tư, cơ cấu thuế và tính ổn định trong thuế là những yếu tố khác khi thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào trái phiếu Chính phủ.
Việc đơn giản hóa, chuẩn mực hóa theo tiêu chuẩn quốc tế các thủ tục hành chính cũng rất cần thiết.
Các thủ tục hành chính thông thoáng, phù hợp với chuẩn mực chung áp dụng trên thị trường quốc tế sẽ vừa giúp nhà nước quản lý đồng thời tạo điều kiện cho nguồn vốn dễ dàng luân chuyển vào thị trường, qua đó gia tăng tính cạnh tranh của thị trường Việt Nam.
Bên cạnh các biện pháp về mặt vĩ mô, những biện pháp kỹ thuật tương tác tới cung và cầu trái phiếu Chính phủ, các biện pháp về hạ tầng cũng sẽ cần xem xét trong thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu Việt Nam.
Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính - Bộ Tài chính Phan Thị Thu Hiền cho biết để khuyến khích đầu tư nước ngoài, Bộ đang hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phát hành trái phiếu Chính phủ với các thủ tục đơn giản hơn và phí giao dịch hợp lí hơn.
Để hoàn thành mục tiêu, Bộ đã đẩy mạnh các chương trình hợp tác với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á./.

Nguồn: TTXVN

Tìm theo ngày :