08/06/2018 15:35
Xem với cỡ chữ

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay tại nhà máy chế biến gỗ SAHABAK Thanh Bình - Bắc Kạn

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên.

Thông tin tài sản đấu giá:


Danh mục chi tiết tài sản đấu giá: tại đây.

Tìm theo ngày :